פורום - טיפול בשפכי מוסכים  הבית הירוק של גרינאל  
 דף הבית 
 מוצרים 
 חטיבת תחליפים ירוקים 
 שרותים 
 תמונות מהשטח  גרינאל טכנולוגיות 
 צור קשר 


כללי
מוסך אקולוגי
חוקים
תעשיה ירוקה
בנין ירוק
לאכול בירוק
שרותי ייעוץ

מסנני שמן למחזור

מתקני הפרדה שמן ושומן

מאצרות ומתקני אחסון

בטיחות

מערכות מחזור מים

ערכת הספיגה החדשה

מוסך אקולוגי


כללי 
המודעות הגדלה בקרב בעלי המוסכים והאכפתיות מצד הלקוחות הפוקדים מוסכים אלו, יחד עם דרישת המשרד להגנת הסביבה במסגרת החוקים למניעת השלכת פסולת מסוכנת והזרמת שפכים מסוכנים  לביוב, מובילים תהליך המעודד בעלי מוסכים ורשתות לפעול ולשלב אלמנטים של שמירה על הסביבה בפעולות השוטפות תוך שאיפה להיות "מוסך אקולוגי" . 

חברת
גרינאל אקולוגיה עוסקת במתן פתרונות רבים למוסכים וסדנאות רכב בתחום איכות הסביבה לרבות : 

 

 • ייעוץ והתאמת מפריד שמן/דלק ע"פ צורכי המוסך.
 • מכירת מפריד שמן/דלק תקני מעל 40 דגמים.
 • התקנת מפריד שמן/דלק על קרקעי ואו תת קרקעי.
 • תחזוקת המפריד שמן /דלק לרבות, שאיבת המפריד, טיפול בתשאיבים, בדיקת תקינות מפריד פעמיים בשנה.
 • פינוי למחזור מסנני שמן משומשים.
 • פינוי למחזור מי קירור (רדיאטורים).
 • פינוי למחזור של טינר וממיסים אחרים.
 • פינוי למחזור אריזות טינר וממיסים אחרים ריקות.
 • פינוי למחזור אריזות שמן ריקות.
 • פינוי אריזות צבע ריקות .
 • פינוי מיכלי תרסיס ארוסולים.
 • פינוי צמיגים משומשים למחזור/סילוק.
 • פתרונות לאחסון חומ"ס (חומרים מסוכנים).
 • פתרונות לטיפול באירועי חומ"ס (חומרים מסוכנים).
 • פינוי אמצעי ספיגה משומשים (סופגים וסופחים).
 • התקנת ובדיקת מז"חים.
 • חומרי ניקוי ירוקים מאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה.
 • ייעוץ והכוונה בתחומי איכות סביבה, טיפול מול רשויות האכיפה.
 • ביצוע פרשה טכנית למוסכים ולתעשייה.
 • סיוע מקצועי ,איפיון ומתן מענה מתאים לאי התאמות בתהליך הסמכה לאיזו -14001.
 • מערכות מחזור מים לעמדות שטיפת רכבים, ממוכנת וידנית .