פורום - טיפול בשפכי מוסכים  הבית הירוק של גרינאל  
 דף הבית 
 מוצרים 
 חטיבת תחליפים ירוקים 
 שרותים 
 תמונות מהשטח  גרינאל טכנולוגיות 
 צור קשר 


כללי
שרותי סילוק/מחזור
תמונות מהשטח

מסנני שמן למחזור

מתקני הפרדה שמן ושומן

מאצרות ומתקני אחסון

בטיחות

מערכות מחזור מים

ערכת הספיגה החדשה

כללי

 

גרינאל טכנולוגיות בע"מ 

גרינאל טכנולוגיות החל משנת 2005 ועוד בטרם החלו הליכי החקיקה של החוק פעלה בתחום הטיפול בצמיגים ונערכה לקראת כניסת החוק לתוקפו. במסגרת זו נטלה גרינאל חלק בדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אשר הניחו את הבסיס לחוק החדש. חוק מחזור הצמיגים נולד לתוך מציאות של נזק מתמשך לסביבה, התחממות גלובלית, פגיעה אנושה בקרקע ומשאבי טבע אחרים, אנו נמצאים בצומת חשובה לאנושות שמחייבת לקיחת אחריות סביבתית ברמת הממשל וברמה האישית.
חוק מחזור הצמיגים כמו חוקים סביבתיים אחרים נועדו להתוות דרך, לשנות הרגלים וע"י כך לשנות דרך התנהגות של הדור הנוכחי ובאותה נשימה לחנך את הדור החדש. 

בשל המעקב הצמוד של גרינאל אחר התפתחות החקיקה והדרישות מהיצרנים, היבואנים ובעלי העסקים בתחום הצמיגים, ערוכה גרינאל כיום למתן הפתרונות הנדרשים על פי החוק לגורמים הנ"ל. 

השירות אשר גרינאל מציעה ליבואן הוא ביצוע המטלות המוטלות על היבואן על פי החוק והמצאת כל האישורים הדרושים ליבואן על מנת להוכיח לרשויות האכיפה והפיקוח על פי החוק כי ביצע את המטלות האמורות .