פורום - טיפול בשפכי מוסכים  הבית הירוק של גרינאל  
 דף הבית 
 מוצרים 
 חטיבת תחליפים ירוקים 
 שרותים 
 תמונות מהשטח  גרינאל טכנולוגיות 
 צור קשר 


הסכמי השכרה למכונות ביולוגיות לשטיפת חלקים
תפעול ותחזוקת מתקנים ומכוני טיפול בשפכים
יעוץ הכוונה והדרכה
בדיקות
פינוי מסנני שמן
פינוי מי רדיאטור
פינוי צמיגים
תחזוקת מפריד
שיקום קרקעות מזוהמות
טיפול בשפכי תעשיה
טיפול בשפכים סניטרים
מחזור וטיהור מים
עבודות תשתית

מסנני שמן למחזור

מתקני הפרדה שמן ושומן

מאצרות ומתקני אחסון

בטיחות

מערכות מחזור מים

ערכת הספיגה החדשה

פינוי צמיגים


בטרם החלו הליכי החקיקה של החוק פעלה גרינאל אקולוגיה בתחום הטיפול בצמיגים ונערכה לקראת כניסת החוק לתוקפו, במסגרת זו נטלה גרינאל חלק בדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אשר הניחו את הבסיס לחוק החדש.

לקראת כניסת החוק החדש לתוקפו ולשם תחילת מתן שירותי הטיפול על פי הוראותיו, הקימה גרינאל חברת בת בשם "
גרינאל טכנולוגיות בע"מ" (לפרטים נוספים בלינק) אשר מרכזת את הפעילות של גרינאל בתחום הטיפול בצמיגים משומשים.