דף הבית

isoISO

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת

א

אירוע חומרים מסוכנים
התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה, שמעורב בה חומר מסוכן, הגורמת או העלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה, לרבות שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ, התאיידות או דליקה.
אמולסיה (תחליב)
התערבבות של נוזל הידרופילי (אוהב מים) בנוזל הידרופובי (דוחה מים) ללא היפרדות או התרכבות. אמולסיה מתאפשר הודות להמצאות חומר מתחלב בעל ראש הידרופילי וזנב הידרופובי.
אסדרה סביבתית משולבת (IPPC)
רישוי סביבתי משולב, הנקרא גם רישוי ירוק או אסדרה סביבתית משולבת, הינו תהליך רישוי למפעלים המאגד את הטיפול בהיבטים הסביבתיים לתהליך רישוי פרטני, מאוחד, יסודי ומקיף שנערך בשיתוף עם המפעל. תנאי הרישוי כוללים עמידה בערכי פליטה מינימאליים, יישום של הטכניקה המיטבית הזמינה (Best Available Technology), ועוד. הרישוי המשולב בא להחליף את השיטה שהייתה נהוגה, בה כל היבט סביבתי (שפכים, זיהום אוויר, רעש, פסולת וכו') היה מטופל בנפרד, ע"י גורמים שונים, במועדים שונים, בשיטות שונות וללא קשר ביניהם.
אתר (זיהום קרקע)
אתר החשוד בכך שהקרקע, גז הקרקע או מי התהום שבו מכילים חומרים מזהמים העלולים להוות סכנה לסביבה או לבריאות הציבור. גבול האתר הנבדק בסקר ההיסטורי הוא גבול המגרש או המגרשים עליהם נעשית הפעילות באתר.
אישור מנהל רוחבי
אישור מהמשרד להגנת הסביבה הניתן לעסק שקיבל היתר להוות אתר לטיפול בפסולת מסוכנת. הטיפול כולל טיפול מקומי או ייצוא.
אישור מנהל פרטני
יצרן פסולת גדול (המייצר מעל 50 טון בשנה של פסולת מסוכנת), צריך לקבל אישור מהמשרד הסביבה על העברת פסולת לטיפול באחד האתרים בעלי אישור מנהל רוחבי.

ב

בוצה
חומר אורגני מוצק המופרד משפכים בתהליך של שיקוע, סינון או הצפה. במתקני טיהור שפכים, מקור הבוצה הוא במוצקים השוקעים באגני הטיפול הראשוני ובמיקרואורגניזמים שפירקו את החומר האורגני שבשפכים. בתעשייה, מקור הבוצה הוא משקעים המצטברים בקו הייצור, לרבות בתחתית מכלי הייצור.
בור ספיגה
בור המשמש או המיועד לשמש לקליטת שפכים לשם סילוקם בדרך של חלחול לקרקע.
ביובית
כלי רכב הנושא ציוד המתאים לטיפול בבעיות במערכות ביוב בעלות צנרת בקוטר רחב, שאיבת בורות ספיגה, שאיבת בורות רקב, מפרידי שומן, מפרידי שמן מינרלי וכדומה.
בסיס
תרכובות שערך ההגבה שלהן בתמיסה מימית (pH) הוא בין 7 ל-14. תרכובות אלו קולטות פרוטון במהלך תגובה כימית ומעלות את ריכוז יוני ההידרוקסיד (OH-) בהמסתם במים.
ביודגרגציה (התכלות)
פירוק חומר באמצעות מיקרואורגניזמים (חיידקים, פטריות או וירוסים). זמן ההתכלות תלוי בתנאי הסביבה - לחות, טמפרטורה, קרינת שמש, זמינות חמצן ועוד. כיום תופסים תאוצה בשוק חומרים שזמן ההתכלות שלהם קצר (כגון שקיות אשפה מתכלות).
בור ספיגה ביתי
בור ספיגה המשמש לקליטת שפכים ביתיים ושפכים סניטריים וסילוקם בדרך של חלחול לקרקע.
בור ספיגה תעשייתי
בור המשמש לקליטת שפכים תעשייתיים, למעט קידוח שאושר על פי דין, ומיועד לסילוק מבוקר של שפכים תעשייתיים לשכבות תת הקרקע.
בור רקב
בור מטויח המשמש לקליטת מי ביוב וסילוקם ע"י שאיבה.

ג

גיליון בטיחות חומרים (MSDS)
גיליון המכיל מידע הנוגע למאפייניו של חומר מסוים, הגליון מיועד לספק לעובדים המתעסקים עם החומר ולכוחות חירום את הנהלים לטיפול או לעבודה עם חומר זה בצורה בטוחה, הגליון מכיל מידע כגון מאפיינים פיזיקליים (נקודת התכה, נקודת רתיחה, נקודת התלקחות, וכיוצא בזה), רעילות, השפעות בריאותיות, עזרה ראשונה, ריאקטיביות, אחסון, הובלה, סילוק, ציוד מגן, ונהלים לטיפול בשפיכה. בישראל, יצרן, יבואן, סוכן או משווק של חומר מסוכן , כמו גם מקומות עבודה שמוחזקים בהם חומרים מסוכנים מעל כמות מסוימת, מחויבים על פי חוק לצרף גיליונות בטיחות לחומרים שהם מספקים. במקום עבודה חלה חובה להחזיק בהישג ידם של העובדים גיליון בטיחות לכל חומר מסוכן שמקום העבודה מחזיק ולהביא לידיעת עובדיו את תוכנם של גיליונות הבטיחות של החומרים איתם הם עובדים.

ד

דיגום
הוצאת נפח נוזלים מנקודת דיגום באופן המייצג את הזרם הנדגם, לצורך אפיונו, ביצוע בדיקות מעבדה וניתוחן.
דוגם מוסמך
מי שעבר הכשרה לדיגום שפכים ומי קולחין והשתלמויות מזמן לזמן, במתכונת שהורה ממונה סביבה או ממונה בריאות.
דיגום חטף
דיגום רגעי (sampling grab) על פי הספר Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, שמטרתו לבדוק את איכות המים בזמן נתון.
דיגום מורכב
אוסף של דגימות חטף הנלקחות באופן ידני או בעזרת מכשור ייעודי, לפרקי זמן המוגדרים על פי דרישות תכנית הדיגום. מטרת הדיגום המורכב היא לבדוק את איכות המים לאורך זמן. ברוב המקרים יכלול הדיגום המורכב לפחות 8 דגימות חטף. במכשור מתאים ניתן לבצע דיגום הפרופורציונלי לספיקה משתנה.
דטרגנט
חומר או תערובת של חומרים המשמשים לניקוי והמסת שומנים. פעולת הניקוי של הסבון הטבעי מבוססת על כך שחלק מהמולקולה שלו מסיס בשומן, וחלק אחר מסיס במים. כאשר מרטיבים את הסבון במים, באות הבועות שלו במגע עם השומן שבלכלוך, ומולקולות הסבון מקיפות את השומן בשכבה דקיקה; החלק בבועות שמסיס בשומן ממס את השומן שבלכלוך, וזה נשטף במים ומותיר את המשטח נקי.
דטרגנטים קשים (ניויונים)
חומרי ניקוי סינטתיים שהקצה ההידרופובי שלהם בעלי מטען ניטרלי.
דטרגנטים רכים (אניונים)
חומרי ניקוי סינטתיים שהקצה ההידרופובי שלהם בעלי מטען שלילי.

ה

היתר ייצוא
היתר הניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה שמאשר לעסק ליצא חומרים מסוכנים, או פסולת חומרים מסוכנים, בהתאם לתנאים הנדרשים.
היתר רעלים
היתר רעלים הוא מסמך של הממשרד להגנת הסביבה המאשר לבית עסק לעסוק ברעלים למטרות שונות כגון: יבוא, יצוא, תחנת מעבר, סחר ועוד.

ו

ועדת ענבר
ועדה בין-משרדית בראשות דר' יוסי ענבר, סמנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה, שהוקמה ב-2001 על מנת לקבוע תקן חדש לאיכות הקולחים בישראל. התקן המקובל היה תקן שניוני אשר יושם ברוב מתקני הטיפול בישראל. הוועדה בחנה את כדאיות שינוי התקן לרמה מחמירה יותר, אך כלכלית, הכוללת הן את המזהמים הסניטרים והן את ריכוז המלחים והמתכות בקולחין.

ז

זרם שפכים כללי (בית עסק)
זרם שפכים הכולל ערבוב של שפכי התעשייה והשפכים הסניטריים.
זרם תעשייתי אחוד
זרם המאחד את כל שפכי התעשייה היוצאים ממפעל, לרבות מערכות לריכוך מים, נקז דודי קיטור, נקז מגדלי קירור, רכז מסננים, רכז מתהליך לייצור מים נטולי יונים (אוסמוזה הפוכה) ושפכים שעברו טיפול מקדים.

ח

חומר מסוכן (חומ"ס)
כל חומר שעשוי להזיק לאדם, לחי או לצומח, לרכוש, או לסביבה, הסכנה בחומרים אלה נובעת מתכונות כגון דליקוּת, רעילוּת, רדיואקטיביות או השפעה מסרטנת.
חסכם
התקן המותקן על פתחי צינורות מים, וגורם לויסות הזרימה והפחתת צריכת המים מהם.
חומצה
תרכובות שערך ההגבה שלהן בתמיסה מימית (pH) הוא 0-7. תרכובות חומציות מוסרות פרוטון במהלך תגובה כימית ומתפרקות במים ליצירת יוני הידרוניום (-H).
חוק רישוי עסקים
רישיון עסק הוא היתר לניהול עסק הניתן ע"י רשויות מוסמכות. התנאים נוגעים בנושאים של איכות סביבה, בטחון פנים, רווחה, חקלאות (הדברה) ובריאות. בישראל ניתן רישיון עסק מכוח חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968. חוק זה מסמיך את שר הפנים לקבוע את אילו עסקים טעוני רישוי. ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית ועסק שפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית, קנסות ואף עונשי מאסר.
חומר ביוצידי
חומר כימי הרעיל לתאים חיים וגורם להרס התאים.
חומר מזהם
חומר מזהם קרקע הכלול ברשימת ערכיי הסף המפורסמים באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, או חומר מזהם לפי רשימת ה- Levels Screening Regional המופיעה באתר האינטרנט של ה- EPA (Environmental Protection Agency).
חומר מתכלה (biodegradable)
חומר הניתן לפירוק ע"י מיקרואורגניזם (חיידקים, פטריות ווירוסים).
חומר פעיל שטח (חפ"ש)
חומרים פעילי שטח היא קבוצה גדולה של חומרים, המשמשים ליצירת מערכות מפוזרות בהן פאזה אחת (נוזל, מוצק או גז) מפוזרת בפאזה אחרת. שימוש נוסף ועיקרי של משפחה זו הוא הורדת מתח הפנים של נוזל, דבר המאפשר לחומר הידרופובי (כגון שמן) להישטף ע"י חומר הידרופילי (מים). לרוב מדובר בתרכובות אורגניות הבנויות מחלק הידרופובי (המכונה "זנב") וחלק הידרופילי (המכונה "ראש") ולהן שימוש נרחב בחיי היום יום ובתעשייה.
חיישן נזילה (מפריד שמן/דלק)
חיישן שמטרתו לבדוק את אטימותו של מיכל תת-קרקעי ע"י ניטור אדי הקרקע סביב המיכל.
חיישן מפלס שמן
חיישן שמנטר את מפלס השמן/דלק במפריד השמן/דלק.
חנקן קיילדל (TKN)
שיטה שנוסדה ע"י ג'ון דיילדל ב-1883 לכימות החנקן האורגני והתרכובות אמוניה ואמוניום בחומר או בתמיסה. הבדיקה אינה כוללת חנקן אנאורגני, דוגמת ניטרט.

ט

טיפול מקדים
טיפול בשפכי תעשייה בשטח המפעל או מחוצה לו ובטרם כניסתם למערכת הביוב לשם הורדת ריכוז המזהמים בשפכים.
טופס מלווה
.טופס המלווה את הפסולת המסוכנת, החל מיצרן הפסולת, דרך תחנת מעבר ועד לאתר הקצה\הטיפול

י

יצרן שפכים
עירייה, מועצה, איגוד ערים, אגודת מים או חברה ומי שמרחיק שפכים שלא באמצעות מערכת הביוב של רשות מקומית.

כ

כלכלה מעגלית
כלכלה מעגלית היא גישה כלכלית החותרת למניעת בזבוז, על ידי ניצול מרבי של חומרי גלם או אנרגיה. ההנחה בבסיס הכלכלה המעגלית היא שעקב סופיות המשאבים בכדור הארץ, המודל הליניארי אינו בר קיימא. לכן מציעה הכלכלה המעגלית שינוי בשרשרת האספקה כך שכל משאב ינוצל בכמות המרבית של פעמים לפני שיסיים את תפקידו בכלכלה. מודל זה מאופיין במיצוי ובשימוש חוזר מרבי במשאבים מרמת המוצר, דרך מרכיביו, ועד חומרי הגלם מהם הוא מיוצר.
כללי התעריפים (תאגידי מים וביוב)
כללים לתעריפים בגין הזרמת שפכים חריגים ושפכים אסורים למערכת הביוב. הכללים מאפשרים לתאגידי המים והביוב לקיים את החובות החוקיות החלות עליהם הקשורות באיסוף השפכים והטיפול בהם, כולל הסדרת ההזרמה של שפכי תעשייה באופן שלא תגרום מטרד לציבור או לסביבה ושלא תגרום נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים או בניצול מי הקולחין.
כלל מוצקים מרחפים (TSS)
כמות החלקיקים בתמיסה שאינם מומסים ואינם ניתנים לסינון. מדד זה משקף את עכירות התמיסה.
כלל מוצקים אנאורגניים ומינרלים מומסים (TDS)
חלקיקים מוצקים שאינם מומסים במים, אלא "מרחפים" בתוכם. חלקיקים אלה קטנים במיוחד (מופיעים החל מגודל של 1 מילימיקרון) וגורמים לעכירות המים ועשויים להוות סכנה בריאותית לאדם או למערכות הובלת המים וההשקיה.
כלור חופשי
חומר חיטוי יעיל מאוד ובעל שאריתיות נמוכה יחסית. הוא מורכב מחומה היפוכלורית (HCl) ו/או יון היפוכלוריט (ClO-).

ל

למלות
חלק במפריד השמן/דלק הנמצא בין תא השיקוע ותא ההפרדה, שמטרתו לסייע בהפרדה בין השמן למים. הלמלות עשויות דפי פלסטיק דקים בעלות שיפוע שבתוכן מתאחדות טיפות השמן הקטנות לטיפות שמן גדולות יותר בעלות יכולת ציפה גבוהה.

מ

מספר CAS
מספר זיהוי של חומרים כימיים המופיעים בספרות המקצועית ושנקבע ע"י האגודה האמריקנית לכימיה (Chemical Abstract Service), על מנת להקל על חיפושים במסדי נתונים, שכן אותו חומר מופיע לעיתים קרובות בשמות שונים. סוגי החומרים הממוספרים הם יסודות, איזוטופים, חלקיקים תת-אטומיים, מתכות, סגסוגות, מינרלים, חלבונים, חומצות גרעין, פולימרים, תרכובות ותערובות נוספות.
מספר או"ם
ספרי או"ם UN הם מספרים בני ארבע ספרות (בין 0004 ל-3376) המציינים חומרים מסוכנים בעת הובלתם. המספרים נקבעים על ידי קבוצת מומחים של האו"ם להובלת חומרים מסוכנים, יש מספרים המציינים חומר כימי בודד, ואחרים מציינים קבוצת חומרים בעלי תכונות דומות.
משאבה טבולה
משאבה אשר טבולה בנוזלים בכל עת.
מעבדה מוסמכת
מעבדה כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (התשנ"ז) שהוסמכה לבצע את בדיקות ספציפיות.
ממיסים (סולבנטים)
חומרים שיש ביכולתם להמס חומר אחר (המומס). הממס והמומס יוצרים יחד תמיסה בתהליך שנקרא המסה (solvation). רוב הממסים הקיימים הם תרכובות אורגניות, כלומר תרכובות המכילות אטומי פחמן. אף על פי כן, ישנם ממסים אחרים שאינם שייכים לקטגוריה זו כגון מים ואמוניה.
מוסך יבש
מוסך שדואג לאסוף ולפנות את כל התשטיפים הנוצרים בשטחו, כך שהם אינם זורמים למערכת הביוב או למערכת הניקוז ואינם באים במגע עם הנגר העילי הנקי.
מז"ח (מונע זרימה חוזרת)
אביזר המותקן על קווי הולכת מים על מנת למנוע זרימה חוזרת של מים מזוהמים לתוך מערכת הולכת מי השתיה. כך נמנע ערבוב של זרמים שונים.
מט"ש (מתקן לטיהור שפכים)
מיתקן לטיפול בשפכים אשר מיועד להפחתת ריכוז המזהמים בשפכים לרמה המאפשרת ניצולם לחקלאות.
מי אספקה
מים המסופקים ליצרן שפכים מכל מקור מים.
מי נגר
מים אשר זורמים על פני הקרקע ואינם מחלחלים.
מי קולחין
שפכים לאחר טיפול במתקן לטיפול בשפכים (מט"ש) אשר שיפר את איכותם.
מיגון אישי (חומרים מסוכנים)
כל עובד הבא במגע עם חומ"ס צריך להיות מצויד במיגון אישי בהתאם לאופי הפעילות, על מנת לספק הגנה בסיסית לעובד.
מיכל איזון (מפריד שמן)
מיכל האוגם את השפכים התעשייתיים טרם זרימתם אל מפריד השמן. מטרתו "להרגיע את המים" ולייצר זרימה קבועה ומתונה של השפכים אל מפריד השמן.
מיכל דופן כפולה
מיכל בעל דופן כפולה שמטרתו למנוע דליפה של חומר מזהם לסביבה. דוגמה נפוצה היא מיכלי דלק תת-קרקעיים או מיכלי אוריאה על-קרקעיים.
מכונה לשטיפת חלקים
מכונה שמיועדת לשטיפת חלקים משומנים בעזרת סולבנטים. המכונה מאפשרת איסוף של תמיסת הניקוי למחזור או פינוי.
ממונה סביבה
עובד המשרד להגנת הסביבה שמינה המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה.
ממונה שפכי תעשייה
מי שמנהל רשות המים מינה, מבין עובדי הרשות, לממונה על שפכי תעשייה.
ממס שומנים
חומר שיש ביכולתו להמס שומנים (המומס). הממס והמומס יוצרים יחד תמיסה בתהליך שנקרא המסה (solvation).
מסנן שמן
חלק במנוע שמטרתו להרחיק מזרם השמן חלקיקי מתכת, קרטון ופלסטיק.
מפריד שמן/דלק על-קרקעי
מפריד שמן/דלק שאינו טמון וכולל תא איסוף נוזלים, משאבה טבולה ותא איזון.
מפריד שומן
מתקן להפרדת שומנים משפכי מטבחים מסחריים. בדרך כלל כולל מפריד השומן תא שיקוע, תא הפרדה, מחיצה ונקודת דיגום.
מפריד שמן
מתקן להפרדת שמנים מינרליים מזרם השפכים התעשייתיים. בדרך כלל כולל מפריד השמן תא שיקוע, תא הפרדה, למלות, שסתום-מצוף ונקודת דיגום.
מפריד שמן/דלק תת-קרקעי
מפריד שמן/דלק טמון הכולל תא לאיסוף נוזל בכניסה למפריד ותא דיגום טמון ביציאה מהמפריד.
מקדם הכבידה (מפריד שמן/דלק)
פקטור השפעת דטרגנטים וחומרי ניקוי על תהליך ההפרדה במפריד השמן.
מקדם צפיפות הנוזל
צפיפות הנוזל היא משקל הנוזל ביחס לנפחו, במונחים של גרם לסמ"ק. צפיפות הנוזל של מים הוא 1.0, בעוד צפיפות הנוזל של שמן נעה בין-0.92 ל-0.94. ההבדל בין צפיפיות הנוזל של מים ושמן הוא הסיבה ששמן צף על מים.
מתכות כבדות
מתכות שמשקלן הסגולי גבוה יחסית. רובן מוגדרות כחומרים מזהמים שמהווים בעיה סביבתית חמורה לקרקעות, מי תהום ומי קולחין.
מוצקים מרחפים נדיפים (VSS)
מדד לכמות המוצקים הנדיפים שמרחפים בנוזל. פרמטר זה נמדד ע"י איבוד מסה בשל בערה של המוצקים המרחפים בתמיסה בתנור בטמפרטורות של 550-600 מעלות זלציוס.

נ

נגר עילי נקי
מי גשם אשר זורמים על פני הקרקע ושלא באו במגע עם מזהמים במשטחי התפעול או עם מזהמים שהצטברו על פני קרקע מזוהמת.
(LED) נורת לד
דיודה אשר פולטת אור בספקטרום צר בעת מעבר זרם חשמלי דרכה.
ניקוי פני-שטח
טיפול בשטח פניו של מוצר, באופן שעלול ליצור שפכים המכילים מזהם ,לרבות טיפולים להסרת שומנים ,ציפויים ותחמוצות.

ס

סקר פערים סביבתיים
סקר שמטרתו לבחון את הפערים בין דרישות הרגולציה לבין השפעה של עסק על הסביבה.
סקר קרקע היסטורי
סקר שמטרתו לאסוף את כל המידע הקיים לגבי הזיהום הפוטנציאלי באתר. הוא מאגד פרמטרים שונים המאפיינים את האתר (כגון תשתיות, דליפות, וכד’), נתונים מבדיקה מקיפה מול משרדי ממשלה ורשויות, מסיור בשטח עצמו, מסקירת תצלומים ומפות של האתר, מסקירה הידרולוגית של מצב מי התהום וחתך גיאולוגי לאפיון שכבות הקרקע. סקר היסטורי מהווה גם בסיס מקצועי להליכים שונים בעלי משמעות מקצועית ומשפטית, לרבות הליכי תכנון ובניה כגון קביעת ייעוד ושימושי קרקע וכן הליכי מכירה ומיזוג של חברות ונכסים.
סקר קרקעות
תהליך חקירה של אתר החשוד בזיהום קרקע שנועד לקבוע האם קיים זיהום והאם הזיהום מהווה סכנה לבריאות האדם או לסביבה. כדי לבצע סקר זה יש להשתמש בידע רב מתחומים שונים: עקרונות מדע הקרקע, גאומורפולוגיה, גאולוגיה, ביוכימיה, הנדסת הסביבה, גאוגרפיה ועוד. הסקר בודק את סוגי המזהמים וריכוזיהם, היקף הזיהום, הסכנות הטמונות בו והאפשרויות השונות לטיפול באתר ושיקומו.
ספר מתקן
מסמך המפרט את תפקידו, מבנהו, תפעולו ואחזקתו של מתקן, דוגמת מפריד שמן.
סולפיד
תרכובות כימיות המכילות גופרית בדרגת החמצון הנמוכה ביותר שלה (2-).
סולפאט
מלח של חומצה גופרתית בעל נוסחת המבנה 2−SO4.
סקימר (skimmer)
אמצעי להסרת קרום, שומן או קצף המצטברים על פני נוזל. במפריד השמן מותקן הסקימר בתא השיקוע על מנת לגרוף את שכבת השמן הנוצרת על פני המים ולהזרימה אל מיכל לאגירת שמן משומש.
ספיקה כללית (מפריד שמן/דלק)
ספיקה נומינאלית מקסימאלית של התשטיפים הזורמים אל מפריד השמן. הספיקה מושפעת משטח אזור הניקוז, אופי המשקעים באזור, סוג המזהם ונוכחות דטרגנטים. הספיקות נקבעות במונחים של ליטר/שניה ונעות בין 1-200 ליטר/שניה.
ספיקת מי גשם מירבית
ספיקה הסתברותית של כמות גשם מקסימאלית, במונחים של כמות ליחידת זמן (ליטר/שעה). כמות הגשם המקסימאלית נגזרת מכמות הגשם (מ"מ) והשטח עליו נופל הגשם (מ"ר).
ספק מי קולחין
מי שמספק לאחר מי קולחין, בין אם הוא קיבל אותם ובין אם הוא טיהר אותם.

ע

עורך סקר קרקע
עורך הסקר הוא הגורם המקצועי המבצע את כל המפורט בהנחיות סקרי קרקע, וכן מי שעורך את הדו"ח המוגש לפי הנחיות אלה, ומאשר אותו בחתימתו.
עמדת חירום חומרים מסוכנים
חובה על בית עסק העוסק בחומרים מסוכנים להציב ערכה המכילה אמצעי הגנה וטיפול ראשוני במקרה של אירוע חומ"ס כגון: אמצעי ספיגה ותיחום שפך,משטפת עינים, אמצעי מיגון, אמצעי כיבוי ועוד.

פ

פרשה טכנית
פרשה טכנית מתארת את פעילות העסק והמשמעות הסביבתיות הנובעות מפעולתו. המסמך כולל תיאור הפעילות העסקית, תהליכים המתרחשים במהלכה, מקורות הזיהום האפשריים (עם פירוט החומרים, הריכוזים וקצבי הפליטה הצפויים), שפכים, מפגעי רעש, זעזועים, חומרים מסוכנים וכד'. הצגת החומר בפרשה טכנית מגובה במסמכים מאשרים, בתרשימים, במאזני חומרים ובנתונים נוספים, אשר מטרתם להוכיח כי אין בכוונת העסק או המפעל לגרום לנזקים סביבתיים.
פח טמון
פח בנפח גדול שרובו טמון מתחת לקרקע. פחים טמונים מונעים מפגעים תברואתיים ומצמצים את תדירות הפינוי באופן משמעותי.
פחמימנים הלוגניים מומסים (DOX)
פחמימנים הלוגניים מומסים הם תרכובות אורגניות המכילות כלור, יוד, או ברום. המקורות התעשייתיים העיקריים לפליטת פחמימנים הלוגניים מומסים לשפכים הם: שפכי תהליך ייצור נייר, מפעלים כימיים, טיפול שטח במתכות, ייצור טקסטיל, ניקוי יבש ומתקני טיפול בשפכים. פחמימנים הלוגניים מומסים נפלטים גם מבריכות שחייה, מקירור מים ובמכבסות.
פיאזומטר
צינור מחורר, המצוי בקידוח צר-קוטר, המשמש לניטור דליפות דלק ממתקן תת-קרקעי או לניטור גזי קרקע.
פירוק אנזימטי
פירוק כימי הנעשה בעזרת אינזימים, סינתטיים או טבעיים.
פנול
תרכובת אורגנית ארומטית אשר נוסחתה C6H5OH. לפנול מבנה פשוט יחסית- טבעת בנזן אליה קשורה הידרוקסיל- והיא קבוצה פונקציונלית חשובה בתרכובות אורגניות רבות. לעיתים קרובות השם פנול מתייחס לכל התרכובת המבוססות על פנול.
פסולת אלקטרונית
ציוד אלקטרוני שאינו יכול עוד לשרת את המטרה שלשמה נוצר. פסולת אלקטרונית מכילה חומרים רעילים רבים ביניהם עופרת, סלניום, כספית, קדמיום ומעכבי בעירה. על כן, נוקטת המדינה בפעולות לאיסוף הפסולת האלטרונית ומניעת הטמנתה באתרי פסולת רגילים.
פרשה טכנית (סקר שפכים)
פרשה טכנית מתארת את פעילות העסק והמשמעות הסביבתיות הנובעות מפעולתו. המסמך כולל תיאור הפעילות העסקית, תהליכים המתרחשים במהלכה, מקורות הזיהום האפשריים (עם פירוט החומרים, הריכוזים וקצבי הפליטה הצפויים), שפכים, מפגעי רעש, זעזועים, חומרים מסוכנים וכד'. הצגת החומר בפרשה טכנית מגובה במסמכים מאשרים, בתרשימים, במאזני חומרים ובנתונים נוספים, אשר מטרתם להוכיח כי אין בכוונת העסק או המפעל לגרום לנזקים סביבתיים.
פוליפנולים
תרכובות סינתטיות או טבעיות המורכבות משרשרת של פנולים. סוג הפנול ומספר יחידות הפנול המרכיבות את השרשרת קובעים את איכויותיה הפיזיקליות, הכימיות והביולוגיות של התרכובת.
פלואורידים
יון פלואור בעל מטען חשמלי שלישי (F-) שמלחיו לרוב לבנים, חסרי ריח, חסרי צבע ובעלי טעם מריר חזק. תרכובות פלואור בעלות ערך רב בתעשייה, בעיקר לייצור פחמימנים מכילי-פלואור. החומר מוגדר כבסיס חלש אבל בריכוז גבוה הוא מוגדר כקורוזיבי ומסוכן לעור האדם.
פוליאתילן (PE)
פולימר תרמופלסטי נפוץ המשמש, בין היתר, לייצור מפרידי שמן/שומן ומכלים תת-קרקעיים אחרים.

צ

צינור ניטור (מכלי דלק)
צינור מחורר המשמש לניטור דליפה ממכלים, כולל מכלי דלק.
צריכת חמצן כימית (COD)
כמות החמצן המומס הנצרך ע"י ריאקציה עם מזהמים כימיים בתמיסה. המדד משקף את רמת הזיהום הכימי בנוזל ומבוטא ביחידות של מג"/ליטר.
ציאנידים
ציאניד הוא תרכובת כימית רעילה, המכילה את היון הקרוי קבוצת ציאנו. קבוצת ציאנו בנויה מאטום פחמן הקשור בקשר קוולנטי משולש לאטום חנקן, ובסימון כימי C≡N. התרכובות העשויות לשחרר את אניון קבוצת הציאנו רעילות מאוד, בשל נטייתו של הציאניד להיקשר ליוני ברזל במערכת הנשימה התאית.
צריכת חמצן ביולוגית (BOD)
כמות החמצן המומס הנצרך ע"י מיקרואורגניזמים לשם פירוק החומר האורגני בתמיסה. המדד משקף את רמת הזיהום האורגני בנוזל והוא מבוטא ביחידות של מ"ג/ליטר, בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס במשך 5 ימי אינקובציה.

ק

קורוזיה
קורוזיה (שיתוך) הוא תהליך כימי הרסני בחומר הנובע מחשיפה לסביבה- מגע עם חומר אחר,עם סביבה חומצית או סביבה בסיסית במיוחד. לרוב מתייחסים לחמצון אלקטרוכימי של מתכות ע"י מחמצן אטמוספירי ודוגמה מוכרת של קורוזיה מחיי היומיום היא חלודה- תחמוצת ברזל הנוצרת בחשיפה ממושכת של ברזל לחמצן ולחות מהאוויר.
קבוצת סיכון (חומרים מסוכנים)
סיווג חומרים מסוכנים על פי מאפיני סיכון מרכזיים כגון דליקות, קורוזיביות ועוד.
קוד חירום (חומרים מסוכנים)
מספרים ואותיות שעל פיהם צוות חרום יודע לטפל באירוע חומ"ס לפי הנדרש.

ש

שפכים סניטריים
שפכים שמקורם בשירותים סניטריים או במטבח, ובלבד שאם מקורם במטבח – לפי טיבם וכמותם לא נדרש לגביהם טיפול מקדים לפני כניסתם למערכת הביוב.
שפכים תעשייתיים
שפכים, למעט שפכים סניטריים, שמקורם במקום שבו עושים מלאכה או מייצרים מוצרים וחומרים, לרבות בתי חולים, וכל מקום המשמש לעיבוד, לאחסנה, לניקוי ולבדיקה של כל מוצר או חומר.
שמן מינרלי
שמן שזוקק מנפט גולמי, או שיוצר באופן סינתטי, שנועד לשמש לצורך סיכה, בידוד וכיוצא באלה. השמן בעל צפיפות סגולית של 0.92-0.94 גר'/סמ"ק.
שמנים ושומנים
מרכיבים ממקור צמחי או מן החי עם צפיפות הנמוכה מ- 95.0 גרם/סמ"ק אשר אינם מסיסים באופן מלא או חלקי במים ויכולים לעבור סיבון (ספוניפיקציה).
שסתום מצוף (מפריד שמן/דלק)
שסתום צף הנמצא בתא ההפרדה של מפריד השמן ושתפקידו לסגור את יציאת הנוזלים מהמפריד כאשר שכבת השמן/שומן עבה דייה ועלולה לדלוף החוצה.
שפכים
כל נוזל מימי אשר הושפע מגורמים אנתרופוגניים. שפכים כוללים תוצרי פסולת נוזליים ביתיים, עירוניים, חקלאיים או תעשייתיים ויכולים להכיל מספר רב של חומרים מזהמים. 
שפכים אורגניים
שפכים המכילים חומרים אורגניים כגון צואה, פחמימנים, חומרים קוסמטיים שמן, שומן וכ'ו. דוגמה נפוצה היא ביוב.
שפכים אנאורגניים
שפכים המכילים חומרים אנאורגניים כגון חומצות למיניהן, בסיסים, תחמוצות, מתכות כבדות ומלחים.
שפכים אסורים
שפכי תעשייה שמתקיים לגבי תכולתם אחד לפחות מן התנאים המפורטים בתוספת הראשונה בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014.
שפכי תעשייה חריגים הטעונים אישור
שפכי תעשייה שמתקיים לגבי תכולתם אחד או יותר מן התנאים המפורטים בתוספת השניה בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014.
שפכי תעשייה חריגים שאינם טעונים אישור
שפכי תעשייה שריכוז אחד לפחות מן המרכיבים שבהם המנויים בטור א' בתוספת השנייה, עולה על הערכים הנקובים לצדם בטור ב' בתוספת השנייה ואינו עולה על הערכים הנקובים לצדם בטור ג' בתוספת השנייה בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014.

ת

תקן ISO14001
תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה למימוש מערכת ניהול סביבתית יעילה בארגון. המערכת מסייעת לארגונים לזהות, לנהל ולנטר השפעות סביבתיות של הארגון וכך לצמצם באופן קיצוני את "טביעת האצבע האקולוגית" שלה ולצמצם את הפגיעה בסביבה ואת חשיפת הארגון לתביעות משפטיות.
תו ירוק
תו ירוק, המוענק על ידי מכון התקנים הישראלי, מעיד על כך שפגיעתו של המוצר או השירות בסביבה פחותה.
תא איסוף נוזלים (מפריד שמן/דלק)
תא האוסף את השפכים טרם זרימתם למפריד השמן.
תא דיגום (מפריד שמן/דלק)
תא המותקן ביציאה ממפריד השמן/דלק ושתפקידו לאפשר דיגום של הנוזלים היוצאים מהמפריד.
תא הפרדה (מפריד שמן/דלק)
חלק במפריד השמן/דלק שמטרתו להפריד בין השמן/דלק למים. בחלקו העליון מצטבר השמן/דלק שנשאב אחת לכמה חודשים דרך פתחי השאיבה שבראשו.
תא שיקוע/תא בוצה (מפריד שמן/דלק)
חלק במפריד השמן/דלק בו החלקיקים המוצקים בנוזל שוקעים לקרקעית המכל (כדוגמת בוצה). חלק זה יכול להיות יחידה נפרדת, או יחידה משולבת במפריד השמן/דלק.
תאגיד מים
חברה למתן שירותי מים וביוב שהוקמה בהוראת חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א- 2001. מטרת התאגיד היא לשפר את שירותי האספקה, הטיפול, החיוב והאכיפה הקשורים לתשתיות המים הציבוריות של מועצה, עייריה או אזור מסוים.
תעודת משלוח (שפכי תעשייה)
מסמך המתעד את איסוף השפכים, שינועם וקבלתם במתקן לטיהור שפכים. המסמך צריך להיות חתום בידי יצרן השפכים, המוביל והגורם המקבל את השפכים.
תעלה מרושתת/תעלת סבכה
תעלה האוספת את השפכים התעשייתיים ממשטחי התפעול של העסק ומנקזת אותם אל מפריד השמן/דלק.
תרסיס
נוזל הנמצא בצורת תרחיף באוויר, כלומר בצורת המוני טיפות זעירות המרחפות באוויר. כל תרסיס מכיל את החומר אותו רוצים להתיז וגז אחסון היוצר לחץ במכל. גז זה נקרא "גז הדף" או "חומר מניע" (פרופלנט). בעת לחיצה על פיית המכל משתחרר גז ההדף בלחץ ומתיז איתו את טיפות החומר המותז. בעבר שימשו חומרים כלורופלואורופחמנים כחומר מניע, אך מכיוון שחומרים אלו גורמים נזק לשכבת האוזון, עברו לחומרים מניעים ידידותיים, כגון פרופאן או בוטאן. חומרים אלו הם חומרים דליקים, ולכן אין להשתמש במכלים אלו בקרבת אש או להבה, או להשליכם לאש.
תשטיפים
.נוזלים שבאו במגע עם משטחי תפעול, עם שפכים, חומר מסוכן, דלק, שמן, קרקע מזוהמת, בוצה או פסולת.
תקן אירופאי EN858
תקן בינלאומי להגדרה, נפח, התקנה, תפעול ותחזוקה של מפרידי שמן/שומן/דלק.
תכנית ניטור שפכים תעשייתיים
תכנית דו-שנתית לבדיקת איכות שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב בתחום הפעילות של תאגיד מים מסוים. מטרת התוכנית היא למנוע או לצמצם זרימה של חומרים בעייתיים למערכת הביוב התיבורית. נהלי הניטור נקבעו ע"י משרד הבריאות, רשות המים והמשרד להגנת הסביבה. את התוכנית מאשרים מנהל המפעל, ממונה שפכים, ממונה איכות סביבה ונציג ממשרד הבריאות, בעוד הניטור עצמו נעשה ע"י תאגיד המים.
תקנות בוצה
תקנות שמטרתן למנוע זיהום מקורות מים וגרימת מפגעים סביבתיים עקב סילוק לא מבוקר של בוצה שמקורה בשפכים עירוניים, ע"פ תקנות המים (מניעת זיהום מים (שימוש בבוצה וסילוקה)), התש"ס).
תקנות קולחין
קריטריונים לאיכות מי קולחין ביציאה ממתקני טיהור שפכים שמטרתם לאפשר שימוש של המים בחקלאות, ע"פ תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע.
01
02
03
סל הקניות ריק