דף הבית

isoISO

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת

א

אירוע חומרים מסוכנים
התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה, שמעורב בה חומר מסוכן, הגורמת או העלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה, לרבות שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ, התאיידות או דליקה.

ב

בוצה
חומר אורגני מוצק המופרד משפכים בתהליך של שיקוע, סינון או הצפה. במתקני טיהור שפכים, מקור הבוצה הוא במוצקים השוקעים באגני הטיפול הראשוני ובמיקרואורגניזמים שפירקו את החומר האורגני שבשפכים. בתעשייה, מקור הבוצה הוא משקעים המצטברים בקו הייצור, לרבות בתחתית מכלי הייצור.
בור ספיגה
בור המשמש או המיועד לשמש לקליטת שפכים לשם סילוקם בדרך של חלחול לקרקע.
ביובית
כלי רכב הנושא ציוד המתאים לטיפול בבעיות במערכות ביוב בעלות צנרת בקוטר רחב, שאיבת בורות ספיגה, שאיבת בורות רקב, מפרידי שומן, מפרידי שמן מינרלי וכדומה.

ג

גיליון בטיחות חומרים (MSDS)
גיליון המכיל מידע הנוגע למאפייניו של חומר מסוים, הגליון מיועד לספק לעובדים המתעסקים עם החומר ולכוחות חירום את הנהלים לטיפול או לעבודה עם חומר זה בצורה בטוחה, הגליון מכיל מידע כגון מאפיינים פיזיקליים (נקודת התכה, נקודת רתיחה, נקודת התלקחות, וכיוצא בזה), רעילות, השפעות בריאותיות, עזרה ראשונה, ריאקטיביות, אחסון, הובלה, סילוק, ציוד מגן, ונהלים לטיפול בשפיכה. בישראל, יצרן, יבואן, סוכן או משווק של חומר מסוכן , כמו גם מקומות עבודה שמוחזקים בהם חומרים מסוכנים מעל כמות מסוימת, מחויבים על פי חוק לצרף גיליונות בטיחות לחומרים שהם מספקים. במקום עבודה חלה חובה להחזיק בהישג ידם של העובדים גיליון בטיחות לכל חומר מסוכן שמקום העבודה מחזיק ולהביא לידיעת עובדיו את תוכנם של גיליונות הבטיחות של החומרים איתם הם עובדים.

ד

דיגום
הוצאת נפח נוזלים מנקודת דיגום באופן המייצג את הזרם הנדגם, לצורך אפיונו, ביצוע בדיקות מעבדה וניתוחן.
דוגם מוסמך
מי שעבר הכשרה לדיגום שפכים ומי קולחין והשתלמויות מזמן לזמן, במתכונת שהורה ממונה סביבה או ממונה בריאות.

ח

חומר מסוכן (חומ"ס)
כל חומר שעשוי להזיק לאדם, לחי או לצומח, לרכוש, או לסביבה, הסכנה בחומרים אלה נובעת מתכונות כגון דליקוּת, רעילוּת, רדיואקטיביות או השפעה מסרטנת.
חסכם
התקן המותקן על פתחי צינורות מים, וגורם לויסות הזרימה והפחתת צריכת המים מהם.

ט

טיפול מקדים
טיפול בשפכי תעשייה בשטח המפעל או מחוצה לו ובטרם כניסתם למערכת הביוב לשם הורדת ריכוז המזהמים בשפכים.

כ

כלכלה מעגלית
כלכלה מעגלית היא גישה כלכלית החותרת למניעת בזבוז, על ידי ניצול מרבי של חומרי גלם או אנרגיה. ההנחה בבסיס הכלכלה המעגלית היא שעקב סופיות המשאבים בכדור הארץ, המודל הליניארי אינו בר קיימא. לכן מציעה הכלכלה המעגלית שינוי בשרשרת האספקה כך שכל משאב ינוצל בכמות המרבית של פעמים לפני שיסיים את תפקידו בכלכלה. מודל זה מאופיין במיצוי ובשימוש חוזר מרבי במשאבים מרמת המוצר, דרך מרכיביו, ועד חומרי הגלם מהם הוא מיוצר.

מ

מספר CAS
מספר זיהוי של חומרים כימיים המופיעים בספרות המקצועית ושנקבע ע"י האגודה האמריקנית לכימיה (Chemical Abstract Service), על מנת להקל על חיפושים במסדי נתונים, שכן אותו חומר מופיע לעיתים קרובות בשמות שונים. סוגי החומרים הממוספרים הם יסודות, איזוטופים, חלקיקים תת-אטומיים, מתכות, סגסוגות, מינרלים, חלבונים, חומצות גרעין, פולימרים, תרכובות ותערובות נוספות.
מספר או"ם
ספרי או"ם UN הם מספרים בני ארבע ספרות (בין 0004 ל-3376) המציינים חומרים מסוכנים בעת הובלתם. המספרים נקבעים על ידי קבוצת מומחים של האו"ם להובלת חומרים מסוכנים, יש מספרים המציינים חומר כימי בודד, ואחרים מציינים קבוצת חומרים בעלי תכונות דומות.
משאבה טבולה
משאבה אשר טבולה בנוזלים בכל עת.
מעבדה מוסמכת
מעבדה כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (התשנ"ז) שהוסמכה לבצע את בדיקות ספציפיות.

נ

נקודת דיגום
הנקודה ממנה נלקחת דגימה שנקבעה בהתאם להוראות הרלוונטיות.
ניצולת אנרגטית (דירוג אנרגטי)
היחס בין כמות החשמל הנצרכת וכמות החשמל המנוצלת ע"י המוצר החשמלי.

ס

סקר פערים סביבתיים
סקר שמטרתו לבחון את הפערים בין דרישות הרגולציה לבין השפעה של עסק על הסביבה.

ש

שפכים סניטריים
שפכים שמקורם בשירותים סניטריים או במטבח, ובלבד שאם מקורם במטבח – לפי טיבם וכמותם לא נדרש לגביהם טיפול מקדים לפני כניסתם למערכת הביוב.
שפכים תעשייתיים
שפכים, למעט שפכים סניטריים, שמקורם במקום שבו עושים מלאכה או מייצרים מוצרים וחומרים, לרבות בתי חולים, וכל מקום המשמש לעיבוד, לאחסנה, לניקוי ולבדיקה של כל מוצר או חומר.

ת

תקן ISO14001
תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה למימוש מערכת ניהול סביבתית יעילה בארגון. המערכת מסייעת לארגונים לזהות, לנהל ולנטר השפעות סביבתיות של הארגון וכך לצמצם באופן קיצוני את "טביעת האצבע האקולוגית" שלה ולצמצם את הפגיעה בסביבה ואת חשיפת הארגון לתביעות משפטיות.
תו ירוק
תו ירוק, המוענק על ידי מכון התקנים הישראלי, מעיד על כך שפגיעתו של המוצר או השירות בסביבה פחותה.
01
02
03
סל הקניות ריק